+3 71 20 44 777 1 info@myacc.pro

Par darbu uzņēmumiem no Krievijas un Baltkrievijas

Pēdējā laikā mēs bieži redzam informāciju par aizliegumiem sadarboties ar uzņēmumiem no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas, bet vai tas tiešām tā ir?

Ir jāsaprot, ka katrs uzņēmums un katrs darījums ir jāuzrauga attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un sankcijām, kas ir daļa no uzņēmuma politikas.

mēs iesakām pārbaudīt:

1. Atjaunināt uzņēmuma politiku.

2. pārbaudīt partnerus, pieprasot informāciju par uzņēmuma vadītājiem un patiesajiem īpašniekiem - dividenžu saņēmējiem.

3. iespēju robežās pārbaudīt, vai ir saistības ar personām un uzņēmumiem, kas iekļauti sankciju sarakstā.

4. Vai ir tādas partijas biedrs, kas atbalsta militāru rīcību.

5. pēc iespējas izmantot sociālo mediju un interneta resursus.

6. aizdomīgo vai strīdīgo situāciju gadījumā sazinieties ar attiecīgo finanšu izlūkošanas dienestu.


Uzturēšanās atļaujas saņemšanas procedūra Latvijā