Reach new heights

Start your online course today!

Skill up and have an impact! Your business career starts here.
Time to start a course.

Leaderboard

No leaderboard currently :(

View all
Most popular courses

Odoo 16 Community for Latvia (latvian version)

Kurs ir domāts, lai atvieglot Odoo community lietošanu Latvijā, pilnveidot tās iespējas.

kursa valoda - latviešu

kursa valoda - latviešu

pieejas tiesības tiek izsniegtas vienam gadam

katrām papildus lietotājām viena uzņēmuma ietvaros - piemaksa 10% no summas.

Odoo 16 Enterprise for Latvia (latvian edition)

Kurss ir domāts, lai atvieglot Odoo 16 Enterprise lietošanu Latvijā, pilnveidot tās iespējas.

kursa valoda - latviešu

kursa valoda - latviešu

pieejas tiesības tiek izsniegtas vienam gadam

katrām papildus lietotājām viena uzņēmuma ietvaros - piemaksa 10% no kursa cenas.


Odoo 16 Community priekš Latvijas (krievu valodā)

Kurss ir domāts, lai atvieglot Odoo 16 Community lietošanu Latvijā, pilnveidot tās iespējas.

kursa valoda - krievu

pieejas tiesības tiek izsniegtas vienam gadam

katrām papildus lietotājām viena uzņēmuma ietvaros - piemaksa 10% no kursa cenas.

View all
Newest courses

Odoo 16 Community priekš Latvijas (krievu valodā)

Kurss ir domāts, lai atvieglot Odoo 16 Community lietošanu Latvijā, pilnveidot tās iespējas.

kursa valoda - krievu

pieejas tiesības tiek izsniegtas vienam gadam

katrām papildus lietotājām viena uzņēmuma ietvaros - piemaksa 10% no kursa cenas.

Odoo 16 Enterprise for Latvia (latvian edition)

Kurss ir domāts, lai atvieglot Odoo 16 Enterprise lietošanu Latvijā, pilnveidot tās iespējas.

kursa valoda - latviešu

kursa valoda - latviešu

pieejas tiesības tiek izsniegtas vienam gadam

katrām papildus lietotājām viena uzņēmuma ietvaros - piemaksa 10% no kursa cenas.


Odoo 16 Community for Latvia (latvian version)

Kurs ir domāts, lai atvieglot Odoo community lietošanu Latvijā, pilnveidot tās iespējas.

kursa valoda - latviešu

kursa valoda - latviešu

pieejas tiesības tiek izsniegtas vienam gadam

katrām papildus lietotājām viena uzņēmuma ietvaros - piemaksa 10% no summas.