vidēja darba alga 2022.gadā un uzturēšanas atļaujas

2022.gada.gada vidēja darba alga bija 1373 euro par pilno slodzi. 

ar to, visiem darbiniekiem, kam ir uzturēšanas atļauja ir izsniegta uz darba attiecību pamata, jāizmaksa bruto darba algu ne mazāko par 1373 euro.

ar ko jārēķinas uzsakot saimniecisko darbību (biznesu)?