Odoo hostinga noteikumi

1. Pārdevējs nesniedz Odoo programmas pārdošanas vai nomas pakalpojumus, bet tikai izvieto Odoo Community vai Enterprise 16, 17  versijas programmas kodu, un sniedz atbalsta pakalpojumu programmas nodrošinājumam Community un Enterprise versijām, t.sk. programmēšanas pakalpojumus.

2. Visas autortiesības uz programmas kodu pieder izstrādātājām.

3. Serveru nomā ir iekļauts: Virtuālais serveris, ikdienas servera arhivācijas risinājums (4 dienas), datubāzes arhivācijas (100GB bezmaksas) risinājums un pieklušana datu arhīvam.

4. Servera darbībai tiek nodrošīnāta GIT repozitorija lietošanas iespējas 1GB apmērā.

1. Datu arhivācijas pakalpojumā iekļauta: 100GB vietas uz servera (bezmaksas), pieeja datiem izmantojot NextCloud risinājumu.

2. Datu arhivācijas kārtību nosaka pats lietotājs.

3. Lietotājām ir pienākums pašam dzēst liekus datu arhīvus no datu servera, izmantojot NextCloud risinājumu. 

1. Izpildītājs neveic Odoo datubāzes versijas jauninājumus automātiski piemērām no Odoo 16 uz Odoo 17), tas tiek īstenots tikai kā papildus pakalpojums, kuru Pircējs apmaksā atsevišķi.

2. Ja datubāzes izmērs, kopā ar pielikumiem, pārsniedz 4 GB, Pircējām ir jāparedz gadījums, kad būs nepieciešams palielināt servera jaudu un diska vietu.

3. Ja Pircēja, datu arhīvs kopā ar failiem pārsniedz 40 GB, lietotājām tiek piedāvāts risinājums  veidot arhīvus datubāzei un failiem atsevišķi.

4. Pircējām jāparedz gadījumus, kad lielo apjoma failus datubāze ieliec arī pilnā datu arhīvā, ar to arī arhīva fails tiks palielināts.

1. Izpildītājs nesniedz pieeju citām personām, izņemot gadījumus, kad tās ir nepieciešams klienta rīkojuma izpildīšanai.

2. Visas darbības, kurus veic Izpildītājs, ir saistītas ar datubāzes uzturēšanu, klienta rīkojumu izpildi, apmācību, datubāzes veseluma uzturēšanu un programmatūras koda un sistēmas iespēju jauninājumiem. 

3. Izpildītājs patur tiesības uz saviem Odoo risinājumiem un papildinājumiem, kas ļauj pilnveidot Odoo izmantošanu. Ja Pircējs nav iegādājis uz šiem papildinājumiem lietošanas tiesības, šo papildinājumu moduļi netiek nodoti klientam pie datubāzes migrācijas uz citu serveri.

5. Pircēja vai lietotāja pienākumi un tiesības

1. Pircējs drīkst kopēt datu arhīvu un izvietot datubāzi citā serverī.

2. Pircējs drīkst izvietot serverī savus Odoo risinājumus, par kuru darbību atbild pats Lietotājs, t.sk, ja tie moduļi sabojā datubāzes veselumu vai cita veida izkropļo informāciju.

3. Pircējs drīkst atsaukt Servera abonēšanu jebkurā brīdī, paziņojot par to 3 darba dienas iepriekš.

4. Pircējām ir pienākums apmaksāt rēķinu norādīta termiņā.

5. Ja Pircējs kavē apmaksu vairāk par 5 dienām, piekļuve serverim tiek liega, un pēc 5 dienām no lieguma dienas, serveris tiek dzēsts.

6. Pircējs drīkst pievienot video / vai audio failus, par to saturu, autortiesībām, izplatīšanu ir atbildīgs pats Pircējs.

7. Pircējs pats izveido GDPR (Datu aizsardzības) politiku. Pārdevējs piekļūst datiem tikai saistībā ar izpildāmiem tehniskiem darbiem vai pildot klienta rīkojumus.

1. Atjaunot servera darbību pēc servera dzēšanas nav iespējas, t.sk. noskaidrot datubāzē aktivizēto moduļu sarakstu.

2. Atslēdzot pakalpojumu, 30 dienu laikā tiek dzēsti arī datubāzes arhīvi, un Izpildītājs nespēs atjaunot Pircēja informāciju. Kopā ar arhīvu dzēšanu tiek liegta pieeja mākoņdatu serverim.

3. Ja Pircējs nav apmaksājis rēķinu, pakalpojumu sniegšanas atjaunošana ir iespējama, ja ir samaksāts depozīts divu mēnešu maksājumu apmērā no pasūtīta pakalpojuma vērtības, apmaksāts parāds, un samaksāti konfigurēšanas un administrēšanas darbi, kas saistīti ar pakalpojuma uzstādīšanu. Servera darbību ir iespēja atjaunot 10 dienu laikā pēc servera atslēgšanas.

1. Pēc valstts iestādes pieprasījuma saņemšanas, Pārdevējs novērte esošas informācijas esamību un pieejas izveidošanas iespēju.

2. Pieeja ir iespējama tikai Odoo Community versijas ietvaros, Odoo Enterprise lietošanas gadījumā - lietotāju skaits tiek saskaņots ar Odoo S.A.

3. Ja datubāze ir dzēsta, datubāzes atjaunošana nav iespējāma.

4. Pārdevējs neinformē Klientu par šāda veida pieprasījumiem.