All Courses

Odoo 16 Community priekš Latvijas (latviešu versija)

Kurss ir domāts, lai atvieglot Odoo 16 Community lietošanu Latvijā, pilnveidot tās iespējas.

kursa valoda - latviešu

kursa valoda - latviešu

pieejas tiesības tiek izsniegtas vienam gadam

Odoo 16 Enterprise priekš Latvijas (latviešu versija)

Odoo 16 lietošanas pamācība, kura tiks papildināta ar iespēju pilnveidot savas zināšanas Odoo lietošanā.

kursa valoda - latviešu

pieejas tiesības tiek izsniegtas vienam gadam